⟵ terug

Kongsi van de eendenkooi

Ooit telde het Waddengebied zeker 142 eendenkooien. Een groot gedeelte hiervan is inmiddels verdwenen of in verval. Tóch horen ze, door hun grote cultuurhistorische en landschappelijke waarden, bij de Wadden. Het samenwerkingsverband ‘Kongsi van de Eendenkooien’ geeft de overgebleven eendenkooien een passende functie, zodat ze behouden kunnen blijven. Alle bij het project betrokken eendenkooien zijn weergegeven op een overzichtelijk kaart.


Opdrachtgever: Kooikersvereniging
Werkzaamheden: Ontwerp, realisatie