⟵ terug

TKP Pensioen

Voor de pensioenuitvoerder TKP Pensioen herschreven we gedurende een half jaar de teksten van 16 websites. Aandachtspunt hierbij was de – vaak moeilijke – inhoud naar een eenvoudiger en leesbaarder niveau te schrijven. Het ging hierbij om de websites van de pensioenfondsen van brancheorganisaties.

Elke website werd binnen twee weken compleet herschreven. Van de algemene informatie tot de vragen en antwoorden binnen de FAQ’s.

Elk traject bestond uit een kick-off, het herschrijven van de teksten en het voorleggen van de teksten aan de klant.

Uiteindelijk werd door middel van usability testen gekeken of de informatie ook helder was voor de eindklant – de gebruiker. Een panel van klanten van het pensioenfonds moest voor verschillende onderwerpen een opdracht voltooien. Afhankelijk van de helderheid van de tekst was dit eenvoudig of lastig. In alle testen kwam de verbetering van de tekst als positief punt naar voren. Een geslaagd project. 

Daarnaast bestond deze opdracht uit het geven van presentaties en trainingen aan de communicatieafdeling van TKP Pensioen over online copywriting en content.Werkzaamheden: Tekstschrijven, trainen, presentaties geven.